Om Hållbar Film

Hållbar Film är ett hållbarhetsverktyg för produktioner inom film och tv-branschen. Verktyget är framtaget genom ett samarbete mellan Greentime och Film i Väst

Berättelsen om framtagandet av Hållbar Film

Processen mellan Greentime, Ronny och Film i Väst. Teaterförbundets inspel. 

Verktygets byggstenar: Globala målen, branschkunskapen.

Vart vill vi nå

Konkret ”icke-säljande” text. Skapa legitimitet.

Kontakta oss

Ronny bild hemsida

Vill du veta mer om Hållbar Film 
kontakta Ronny Fritsche
Mail: ronny@avokadofilm.se
Mobil: +46708394828

Anslutna till Hållbar Film