Checklistor för mer hållbara produktioner

För att underlätta hållbarhetsarbetet finns här checklistor som vi hoppas kan ge inspiration till personer med olika funktioner i produktionen. Håll tillgodo: