Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet

Vi ser hållbarhet ur de tre perspektiven; social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet där alla tre perspektiv samspelar och är beroende av varandra. Vi lutar oss mot De Globala Målen (agenda 2030) i det sätt vi bryter ned hållbarhetsfrågorna för filmbranschen. En hållbar filmbransch är en bransch som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationer att tillgodose sina behov.

En hållbar produktion?

Hur vet vi då när en filmproduktion är helt hållbar? Här lutar vi oss mot Det Naturliga Stegets hållbarhetsprinciper där vi i teorin kan genomföra produktioner utan att vi under produktionen ger upphov till att;

1) ta upp ämnen från berggrunden (fossil energi och ovanliga metaller),
2) sprida kemikalier ut i samhälle eller ekosystem,
3) inte fysiskt tränga bort naturen  
4) och samtidigt tillgodose människors behov under produktionens gång.  

Checklistor för mer hållbara produktioner

För att underlätta hållbarhetsarbetet finns här checklistor som vi hoppas kan ge inspiration till personer med olika funktioner i produktionen. Håll tillgodo: