Film i Väst har i samarbete med Greentime tagit fram verktyget Hållbar Film för att den svenska filmbranschen ska kunna agera mer hållbart.


Greentime driver digitala planeringsverktyg och certifieringar vars syfte är att påskynda omställningen till en hållbar framtid. 

Vi tror att filmskapare behöver en struktur och motivation i hållbarhetsarbetet. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt!