Film i Väst har i samarbete med Greentime tagit fram verktyget Hållbar Film för att den svenska filmbranschen ska kunna agera mer hållbart.

Film i  Västs vision är att vara en av de mest betydelsefulla aktörerna på den europeiska filmarenan. Västra Götaland ska vara den mest betydelsefulla filmregionen i Norden och en av de tio viktigaste filmregionerna i Europa i kraft av publik och konstnärlig framgång.

Greentime driver digitala planeringsverktyg och certifieringar vars syfte är att påskynda omställningen till en hållbar framtid. 

Vi tror att filmskapare behöver en struktur och motivation i hållbarhetsarbetet. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt!