Vi vill att hela Sveriges filmbransch ska agera mer hållbart!


För att nå dit tror vi att beteendeförändring är nyckeln, att människor förstår och vill. Många vill agera mer hållbart men fastnar tyvärr och vill veta HUR det går till. Vi tror på struktur, användarvänlighet och inspiration.

Vi ser hållbarhet ur de tre perspektiven;

  • miljömässig hållbarhet
  • social hållbarhet
  • ekonomisk hållbarhet 
film

 

Vi vill att du ska lyckas med att skapa en mer hållbar filmproduktion. Det är det vi brinner för. För att kunna skapa en så hållbar filmproduktion som möjligt har Film i Väst i samarbete med Greentime tagit fram ett planeringsverktyg som syftar till att ge struktur, inspiration och motivation till att agera mer hållbart.

Verktyget Hållbar Film gör det komplexa hållbarhetsarbetet enkelt och strukturerat

Verktyget utgår från De Globala Målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Vi har brutit ner det stora öppna området ”hållbarhet” till tydliga konkreta frågor för att göra det så enkelt och tydligt som möjligt för dig som filmskapare.

Vi tror att det går att skapa störst förändring om du som planerar en produktion förstår och vet varför varje fråga är viktig. Därför har vi valt att lägga ner mycket energi på varje frågas utformning, samt valt att dela upp rätt globalt mål och info nära tillhands vid varje fråga, allt för att underlätta för dig.

Rätt info på rätt plats

Allt kring hållbarhet vid filmproduktion finns samlat här, glöm ivrigt googlande efter information eller fackord. I verktyget får du hjälp och kan se hur andra producenter har svarat. Genom att svara på frågor i en färdig struktur kommer du att plocka poäng och inse att det komplexa blir enkelt. Poängplockningen motiverar dig att göra mer.

Strukturen visar vägen


I verktyget Hållbar Film får du en lättmanövrerad struktur med miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Du får struktur och verktyget visar dig vägen vilket gör att du sparar både tid och pengar och upprätthåller engagemanget.

Men det viktigaste är att du agerar och arbetar mer hållbart! Vi hoppas vi kan stötta dig i att göra klokare val för en mer hållbar framtid.